Castle Owner
CASTLE SIEGE BATTLE STARTS IN
Beta Season 8 episode 2
October 25, 2016 - 21:00:00

Можете да изтеглите клиента от DOX.BG за сега по-късно, ще се добавят линкове. Все още няма информация за конфигурацията.

Старите акаунти си ви стоят само геройте ги няма.

След като свърши бетата, ще се премахнат всички герой и кредити които са ви дадени или спечелени от бетата.